Jakie są opłaty przy sprzedaży nieruchomości?

Decyzja o sprzedaży nieruchomości często podyktowana jest chęcią zmiany otoczenia, realizacji nowych planów życiowych czy inwestycyjnych. Jednakże, aby proces ten przebiegł pomyślnie, niezbędne jest zrozumienie i zaplanowanie kosztów, jakie poniesie sprzedający. Jakie są opłaty przy sprzedaży nieruchomości? Poniżej przedstawiamy najważniejsze pozycje, na które trzeba się przygotować, pragnąc zrealizować sprzedaż.

1. Opłata notarialna

Podstawową opłatą, z którą musi się liczyć sprzedający, jest wynagrodzenie notariusza za sporządzenie aktu notarialnego. Jest to koszt uzależniony od wartości transakcji. Notariusz odprowadza również podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), lecz w przypadku sprzedaży nieruchomości, zobowiązaniem podatkowym obarczony jest nabywca.

2. Prowizja dla biura nieruchomości

Jeśli przy sprzedaży skorzystaliśmy z usług pośrednika nieruchomości, należy uwzględnić prowizję dla biura. Taka opłata jest uzależniona od wartości transakcji i wynosi zwykle od 1% do 3%. Wybór skutecznego agenta może jednak znacząco przyspieszyć i ułatwić cały proces.

3. Podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości (PIT)

Jeżeli sprzedajemy nieruchomość wcześniej niż po upływie 5 lat od jej nabycia, możemy być zobowiązani do zapłacenia 19% podatku dochodowego od ewentualnego zysku. Są jednak od tego wyjątki, np. gdy zysk reinwestujemy w nową nieruchomość mieszkalną w Polsce.

4. Koszty związane z uregulowaniem stanu prawnego

Warto również pomyśleć o wszelkich opłatach związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości, takich jak koszty wydobycia dokumentów z archiwów, opłaty za wpisy do księgi wieczystej czy koszty związane z ewentualnym zadłużeniem nieruchomości.

5. Wycena nieruchomości

Część sprzedających decyduje się na profesjonalną wycenę nieruchomości, aby mieć pewność, że cena wyjściowa jest adekwatna do rynkowej wartości. Koszt takiej usługi uzależniony jest od wielu czynników, w tym standardu i lokalizacji nieruchomości.

6. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży

Nie zapominajmy także o wydatkach na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, które mogą obejmować drobne naprawy, odświeżenie wnętrz czy home staging, którego celem jest podniesienie atrakcyjności oferty na rynku.

Zamykając, Jakie są opłaty przy sprzedaży nieruchomości? Jak widać, lista może być długa, a zrozumienie jej składowych pomoże w uniknięciu nieprzyjemnych finansowych niespodzianek. Planując budżet na sprzedaż nieruchomości, warto uwzględnić powyższe pozycje, by cały proces przebiegał bezstresowo i pozostawił nas z poczuciem satysfakcji z dobrze wykonanego zadania.