มัศยาเร้นรัก อัญชรีย์

ISBN:

Published:

Paperback

448 pages


Description

มัศยาเร้นรัก  by  อัญชรีย์

มัศยาเร้นรัก by อัญชรีย์
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | 448 pages | ISBN: | 5.53 Mb

ปกติแลวทายาทธุรกิจอาบอบนวดในเครือมาลิคกรุปอยาง ‘ธีรปริย’จะปฏิบัติกับผูอืนดวยมาดชายหนุมผูมีจิตใจกวางขวาง เอือเฟือเผือแผ ถึงแมจะมีเอาแตใจ เจาเลหเกเรไปบางกตาม แตคงยกเวน ‘นิศากร’ไวคนหนึงทีเขาอยากจะโขกสับ! จิกกัด!วางอำนาจใส! และทำรายจิตใจ! เปนพิเศษมากกวMoreปกติแล้วทายาทธุรกิจอาบอบนวดในเครือมาลิคกรุ๊ปอย่าง ‘ธีร์ปริย’จะปฏิบัติกับผู้อื่นด้วยมาดชายหนุ่มผู้มีจิตใจกว้างขวาง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ถึงแม้จะมีเอาแต่ใจ เจ้าเล่ห์เกเรไปบ้างก็ตาม แต่คงยกเว้น ‘นิศากร’ไว้คนหนึ่งที่เขาอยากจะโขกสับ!

จิกกัด!วางอำนาจใส่! และทำร้ายจิตใจ! เป็นพิเศษมากกว่าใครทั้งหมดและที่ผ่านมายัย ‘เชย จิต รั่ว’คนนั้นก็เป็นลิ่วล้อยอมหงอให้เขามาตลอดหลายปี คาดไม่ถึงว่าเมื่อเขากลับมาอยู่เมืองไทยเป็นการถาวรเพื่อจัดการเรื่องธุรกิจของครอบครัวครั้งนี้จะได้เห็นเธอทำตัวแข็งข้อกระด้างกระเดื่องกับเขามากขึ้น ถึงแม้การเปลี่ยนแปลงของเธอจะทำให้เขารู้สึกว่ามันน่าอภิรมย์ยิ่งนัก แต่อีกใจก็เริ่มหวั่นว่าเขากำลังจะเสียเธอไปหรือเปล่าไม่ใช่แค่เด็กที่เอาแต่หวงของเล่น ผู้ใหญ่อย่างเขาก็หวงของเล่นชิ้นนี้ของตัวเองเช่นกัน เธอคิดจะค่อยๆ ไถ่ถอนตัวออกจากการเป็นเบี้ยล่างของเขางั้นหรือ เฮอะ!

ไม่มีวันสำเร็จหรอก!



Enter the sum





Related Archive Books



Related Books


Comments

Comments for "มัศยาเร้นรัก":


kan-nieruchomosci.pl

©2012-2015 | DMCA | Contact us